Általános Szerződési Feltételek

  • 1. Tájékoztató adatok

Molnár Dávid E.V.  www.nutrilogia.hu weboldalán a foglalási rendszeren keresztül történt szolgáltatás megrendelésével Molnár Dávid E.V. (Adószám: 54616963-1-43 Székhely: 1202 Budapest, Kulcsár utca 8. fsz. 2.) vásárlója lesz.

Amennyiben igénybe kívánja venni a kínált szolgáltatások bármelyikét, úgy el kell fogadnia és be kell tartania az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF).

Kérjük, figyelmesen olvassa el és tanulmányozza az Általános Szerződési Feltételeket, ami szabályozza Molnár Dávid E.V. online foglalási rendszerének és szolgáltatásainak használatát.

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a foglalási rendszer felületén keresztül történik. A foglalási rendszer használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a foglalási rendszer kitöltése közben elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar. A foglalási rendszeren keresztül leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így Ön és Molnár Dávid E.V. közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Molnár Dávid E.V. nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Molnár Dávid E.V. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.1  Molnár Dávid E.V. adatai

Eladó: Molnár Dávid E.V.
Képviselő neve: Molnár Dávid
Székhely: 1202 Budapest, Kulcsár utca 8. fsz. 2.
Telefonszám: (+36) 30-539-9426
E-mail cím: info@nutrilogia.hu
Nyilvántartási szám: 52659935
Adószám: 54616963-1-43
Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank
Bankszámlaszám: (HU36) 1201 0240 0179 5105 0010 0003 UBRTHUHB

2. Megrendelés leadása a foglalási rendszeren keresztül

2.1. Böngészés

A weboldalamon bárki nézelődhet, személyazonossága felfedése nélkül ingyenesen férhet hozzá szakmai tartalmaimhoz, blogomban írt cikkeimhez, de csak regisztrációval foglalhat időpontot tanácsadásra.

2.2. Regisztráció

A www.nutrilogia.hu foglalási rendszer tartalmának megtekintése és a foglalás maga regisztrációhoz van kötve.

A regisztrációhoz a következő adatokat szüksége megadni Molnár Dávid E.V. részére:

  • felhasználónév
  • e-mail cím
  • jelszó
  • telefonszám

Lehetősége van Facebook vagy Google + fiókkal is regisztrálni.

Ha minden adatot rendben talált, akkor a „Regisztráció” gombra kattintva véglegesíti a regisztrációját.

A számlázási adatokat a szolgáltatás teljesítése után kérem el e-mailben.

A regisztráció sikeréről a Nutrilogia weboldal e-mailben tájékoztatja, melyben egy összegző felület segítségével áttekintheti a regisztráció során megadott adatokat.

Jogosult a regisztrációjának törlését kérni a info@nutrilogia.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Nutrilogia haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről.

Adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már befejezett foglalásokhoz kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód és egy újabb megrendelésre csak az adatok újbóli megadása esetén van lehetőség.

A vásárlói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Ön a felelős. Amennyiben tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni Molnár Dávid E.V.-t

A regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint köteles frissíteni annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Molnár Dávid E.V. az Ön által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető bármilyen problémáért, hibáért semminemű felelősséget nem vállal.

Molnár Dávid E.V. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF megsértése esetén bármikor visszavonja a regisztrációt, valamint a szolgáltatás teljesítését visszautasítsa. Kérjük, regisztráláskor minden adatot pontosan adjon meg, hiszen csak így tudok helyesen visszaigazolni, valamint telefonon, e-mailben egyeztetni Önnel.

3. Foglalás tanácsadásra

Sikeres regisztrációt követően továbbléphet a foglalási felületre, ahol igényeinek megfelelően választhat a különböző konzultáció típusok közül.

3.1. A fizetésről:

Amennyiben a banki utalás fizetési módot választja, úgy a foglalást követően elkérem adatait a számla kiállításához, ezt követően küldöm el az átutaláshoz szükséges adatokat.

A kedvezményezett: Molnár Dávid E.V.

Számlaszám: (HU36) 1201 0240 0179 5105 0010 0003 UBRTHUHB (Raiffeisen)

Kérem, hogy a megjegyzés rovatban tüntesse fel nevét és a konzultáció típusát.

A számlát az adatok beérkezését követő napon belül állítom ki és küldjük el elektronikus módon a rendeléskor megadott e-mail címre

Átutalásos fizetési mód esetén konzultáción csak akkor vehet részt, amennyiben átutalása a rendezvény megkezdése előtt beérkezik hozzám (tehát amennyiben az összeget számlámon jóváírják.)

Online Bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó/Vevő tudomásul veszi, hogy a Molnár Dávid E.V.) adatkezelő által az https://nutrilogia.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek a PayPal cégcsoport részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

Számlázáshoz szükséges adatok: Vezetéknév; Keresztnév; Irányítószám; Város; Utca, házszám; Telefonszám; E-mail cím

Szállításhoz szükséges adatok: Vezetéknév; Keresztnév; Irányítószám; Város; Utca, házszám

A visszaélések elkerülése végett minden foglalást a megadott telefonszámon visszaellenőrizhetünk, ezért, ha nincs a rendelésben telefonszám megadva, vagy azon nem tudjuk Önt elérni, a megrendelést semmisnek tekintjük.

Ha minden adatot rendben talált, helyesen adta meg a teljesítéshez szükséges adatokat, úgy a megrendelés elküldéséhez ugyanezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

A ”Foglalás” gombra kattintással küldi el véglegesen a megrendelését Molnár Dávid E.V. részére. A Nutrilogia a megrendelés sikerességéről emailben értesíti. A rendelés feladása tehát a „Foglalás” gombra kattintással történik, ami az Ön részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

3.2. Adatbeviteli hibák javítása

Tekintve, hogy a megrendelés leadása, a teljesítéshez szükséges adatok megadása, fizetési lehetőségek választására egy felületen van lehetőség, így az itt található adatokat bármikor tudja módosítani a vissza gomb használatával.

3.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Az Ön által elküldött megrendelés rendszerbe történő beérkezését a Nutrilogia késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja azonnal, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelési folyamat során megadott adatokat.

Molnár Dávid E.V. és Ön között a szerződés akkor jön létre, ha a Nutrilogia a foglalásra e-mailben küldött automatikus visszaigazolást.

Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg a Nitrilogia-tól az elküldött rendelésére vonatkozó, vagyis az Ön ajánlatának (megrendelésének) elfogadására (teljesítésre) irányuló visszaigazoló e-mailt.

A felek között online módon megkötött szolgáltatás  adásvételére vonatkozó szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. Az adásvételi szerződés alapján Molnár Dávid E.V. a kért szolgáltatás (konzultáció) megtartására, Ön a vételár megfizetésére és a konzultáción való megjelenésre köteles.

Ha rendelését már elküldte a Nutrilogia felületén és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, haladéktalanul, de legkésőbb 1 napon belül jeleznie kell Molnár Dávid E.V. felé, a nem kívánt szolgáltatások teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

3.4. Szolgáltatások ára

A foglalási rendszerben megjelenített szolgáltatások vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. A szolgáltatások ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

A foglalási rendszerben elérhető szolgáltatások árai változtatásának jogát Molnár Dávid E.V. fenntartja azzal, hogy a módosítás a foglalási rendszerben való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt szolgáltatások vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

4. A konzultációkra vonatkozó feltételek

4.1. A Vevő/Páciens kötelességei.

A Vevő/Páciens köteles megjelenni az általa foglalt időpontban, 15 perces haladékkal. Amennyiben ezt a kötelességét önhibájából elmulasztja, újból foglalnia kell, és meg kell térítenie a következő konzultáció díját. Ha neki nem felróható indokból történt a mulasztás, úgy új időpontot egyeztethet.

Amennyiben egy foglalás előre láthatóan nem fog teljesülni, úgy a páciens köteles lemondani a foglalását a visszaigazoló e-mailben található linken keresztül. Amennyiben ez önhibájából nem teljesül 24 órával a megadott konzultáció időpontja előtt, köteles a szolgáltatás árának 50%-át megtéríteni. Ha neki nem felróható, hirtelen indok miatt kerül az időpont lemondásra, úgy egyeztethet új időpontot térítésmentesen.

Vevő az ÁSZF elfogadásával elismeri, hogy az életmód- és táplálkozás tanácsadói konzultáció során elhangzottak nem minősülnek az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § e) pontjában definiált egészségügyi szolgáltatásnak. A megfogalmazott ajánlások és iránymutatások nem helyettesítik az orvosi kezelést és dietetikai tanácsadást, az átadott életmód és táplálkozási tanácsok nem sorolhatóak az Eütv. 3. § k)-o) pontjaiban feltüntetett fogalmak körébe. A konzultáció célja a tájékoztatás, amely nem pótolja vagy helyettesíti az orvosi vagy dietetikusi felügyeletet, sőt az említett szakemberek bevonását mindenképpen elő kell segíteni.

Vevő kijelenti, hogy szolgáltatás igénybe vételével együtt lemond mindenfajta jövőbeli, szolgáltatóval kapcsolatosan indított jogi eljárásról és bárminemű panasz esetén a panaszt békés úton szolgáltatóval együtt vitatja meg és zárja le. Vevő kijelenti, hogy saját felelősségre veszi igénybe szolgáltatásokat és szolgáltató kijelenti, hogy legjobb tudása szerint, a kompetenciák tiszteletben tartásával segíti tájékoztató működésével vevő életminőségének javítását.

 

4.2. A szolgáltató kötelességei.

Molnár Dávid E.V. köteles megjelenni a páciensei/vevői által foglalt időpontokban, 15 perces haladékkal. Amennyiben ezt bármilyen okból elmulasztja, köteles új időpontot biztosítani térítés nélkül.

5. Panaszkezelés

Tapasztalatát, észrevételeit, illetve panaszait kérem, írja meg e-mailben, és küldje el nekem. Minden észrevételre reagálok, és minden estet kivizsgálok.

Molnár Dávid E.V. a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor Molnár Dávid E.V. a panaszról jegyzőkönyvet készít – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz – vesz fel.

Molnár Dávid E.V. a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadni köteles, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezet írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

Molnár Dávid E.V. a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben Molnár Dávid E.V. az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Scroll to Top